$0.11 KDV Dahil
$0.14 KDV Dahil
$0.14 KDV Dahil
$0.19 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.20 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.20 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.31 KDV Dahil
$0.36 KDV Dahil
$1.55 KDV Dahil
$2.16 KDV Dahil